En til en samtale

Realiser ønsker og mål som er viktig for deg!

Coaching prosessen har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til eget liv, egne behov, evner, ferdigheter, verdier og valg i livet. Ved å ha fokus på muligheter, ressurser og bevisstgjøring, skapes det et grunnlag for aktive handlinger. Resultatet blir frigjøring av egne ressurser, bedre livskvalitet og forbedrede prestasjoner.

Ønsker du en positiv forandring i livet? Da kan en coaching samtale være noe for deg.

En coaching samtale kan ta for seg både personlige og jobbmessige tema.
Coaching er en positiv og målrettet prosess mellom coach og klient som består av samtale, oppgaver og oppfølging.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva og hvordan Find Coaching kan hjelpe deg i din endringsprosess!